AKFEM YAPI Proje Ekibi, teklif aşamasında, mimari etüt projesi çizilmesi ve kat maliklerinin beğenileri ile avan projenin çizilmesi, belediye, yönetmelik, plan notları ve mevzuatlara uygun olarak ruhsat projelerinin hazırlanması, mekanik, elektrik ve statik projelerin çıkartılması ve süpervizyonunun yapılması, ruhsat sürecinin belediye, tapu, bakanlık, anıtlar kurulu gibi ilgili makamlarda takip edilmesi ve ruhsat alınması, inşaat aşamasına geçildiğinde asbuilt (yerinde uygulama) projesinin çizilmesi, keşif ve metrajların çıkartılması, gerekli detay çözümlerinin yapılması konularından sorumludur. Sirkülasyon şemalarından bölgesel analizlere, çevresel faktörlerden mekânsal bütünlüğe, her türlü tetkiki yapıp, detayları en ince ayrıntısına kadar düşünüp, merkezine insanı yerleştirerek projelendiriyoruz. Yapı 360 Mimarlık, yönetmeliklerin ve mevzuatların sınırlarına kendini hapsetmeyen, her santimetrekaresi kullanılabilir ve insanların ihtiyaçları, yaşam standartları ve mekan alışkanlıklarını gözeterek proje tasarlamaktadır. Çağın gerekliliklerini, özgün mimari tasarımlarla birleştirerek son kullanıcıya, iç, dış, ve ortak mekan çözümlemeleriyle özel, sağlıklı, ergonomik ve konforlu yaşam alanları geliştirmekte ve uygulamasına katkı sağlamaktadır.